Billedkunst

Under fanebladet "Billedkunst" er billeder delt op under titlerne Blomsterbilleder, Hestebilleder, Pastel og tusch og blandet.

Søges der efter blomsterbilleder kan det anbefales at se under de andre faner, da der fra betragterens side kunne være et billed der mindede om et blomstermotiv grundet den abstrakte udtryksform.

God fornøjelse med gennemgang af billederne.