Billedkunst

Under fanebladet "Billedkunst" er billeder delt op under titlerne Hestebilleder, Blomsterbilleder og pastel.

Søges der efter blomsterbilleder kan det anbefales at se under de andre faner, da der fra betragterens side kunne være et billed der mindede om et blomstermotiv grundet den abstrakte udtryksform.

God fornøjelse med gennemgang af billederne.